බැසිල්  රනිල්ට සහය දෙන්න තිරණය කරයි

අමාරු කාලයේ රට භාරගෙන ඉදිරියට ගෙනගිය ජනාධිපති රනිල වික්‍රමසිංහ මහතාට ඉදිරියටත් රට ගැන සිතා සහය පළ කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා.
අරගල කාලය තුළ ගොඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධූරය හැර යද්දී පක්ෂයක් ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහය වීමට සියලුදෙනා එකඟ වූ බවයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.
menu
menu